De postmaster opgeleide orthopedagoog-generalist is een gerespecteerde en competente pedagogisch professional die qua opleidingsomvang en –niveau gelijkwaardig is aan de gezondheidszorgpsycholoog wet BIG. Die gelijkwaardigheid wordt tevens in tal van wet- en regelgeving geëxpliciteerd. De orthopedagoog-generalist is tuchtrechtelijk aanspreekbaar op het professionele handelen aan de hand van de beroepscode van de NVO. Daarmee biedt de beroepsbekwaamheidstitel een betrouwbare indicatie en waarborg voor professionaliteit en vakbekwaamheid (NVO, 2013).

Registratie-eisen
Om voor registratie in aanmerking te komen, dient minimaal aan de volgende registratie-eisen te zijn voldaan:

  • 480 uur postacademisch onderwijs;
  • 240 uur literatuurstudie en praktijkopdrachten;
  • 2790 uur werkervaring;
  • 90 uur supervisie.

Het registratietraject dient minimaal over 2 aaneengesloten jaren te worden gespreid en mag maximaal 6 jaar duren (NVO, 2013).

Deze tekst is afkomstig uit de brochure De Orthopedagoog-Generalist als professional. 
Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist (NVO, 2014) 
https://www.nvo.nl/registraties/registratie-nvo-orthopedagoog-generalist.aspx