Toelatingseisen
Voorwaarde voor toelating tot de opleiding is een afgeronde doctoraal- (of master)opleiding in een van de sociale wetenschappen. Daarnaast dient men geregistreerd te zijn als NVO basis-orthopedagoog en in het bezit te zijn van de basisaantekening diagnostiek of een logoverklaring. De opleideling dient zelf zorg te dragen voor een werkplek als orthopedagoog waarin een diversiteit aan orthopedagogische taken kan worden verricht. De werkplek dient minimaal 24 uur per week te beslaan. Voor toelating tot de opleiding vindt tevens een selectiegesprek plaats.

Aanwezigheid
Aanwezigheid is zowel bij het cursorische gedeelte als bij de supervisie verplicht. Bij afwezigheid door ziekte of bijzondere omstandigheden zoals congressen, studiedagen of vakantie moet voor elk gemist dagdeel uit het opleidingsprogramma een vervangende opdracht worden gemaakt. Worden er meer dan vijf dagdelen gemist binnen één opleidingsjaar, dan is men ver­plicht het gemiste onderdeel in te halen in een direct daarop volgend opleidingsjaar tegen extra kosten. Wordt er een supervisiebijeenkomst gemist, dan is het aan de opleideling om met de super­visor een individuele afspraak te maken om deze in te halen. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Beoordeling
Indien men aan alle eindtermen van de opleiding heeft voldaan, wordt een diploma aan de opleideling uitgereikt. Op het diploma staat nauwkeurig omschreven:

  • het aantal uren cursorisch onderwijs
  • het aantal uren zelfstudie, literatuurstudie en praktijkopdrachten
  • het aantal uren supervisie

Dit diploma van NVO Orthopedagoog-Generalist moet worden opgestuurd naar de registratiecommissie van de NVO samen met de aanvraag­formulieren van de NVO.

Accreditatie
De opleiding is goedgekeurd door de NVO (AG 0601).