PDBO-Randstad

De PDBO-Randstad is een stichting waarin de afdelingen Orthopedagogiek van de Universiteiten Leiden, Utrecht en Amsterdam (VU en UvA) gezamenlijk een postmaster opleiding aanbieden die leidt tot de registratie Orthopedagoog-Generalist van de beroepsvereniging NVO.

De opleiding is NVO geaccrediteerd (AG 0601).

In februari 2020 begint er, bij voldoende aanmeldingen, een nieuwe opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist in Leiden, terwijl er in september 2020 weer een nieuwe opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist in Amsterdam start. Bij deze eerste opleiding betreft het een grotendeels gezamenlijk studietraject met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen van het RINO.
U kunt zich voor de postmasteropleiding Orthopedagoog Generalist die in Leiden gaat starten, inschrijven tot 23 oktober 2019; voor de opleiding die zal starten in september 2020 kunt u zich inschrijven tot 9 juni 2020.

De opleiding in Leiden kent een gezamenlijk studietraject voor de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist, verzorgd door de PDBO Randstad, en de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, differentiatie kinderen en jeugdigen, verzorgd door de PDO-GGZ Leiden/Rotterdam van de RINO. Hierbij wordt 75% van het opleidingstraject gezamenlijk verzorgd. Vervolgens worden beide opleidingsgroepen gesplitst om de eigen differentiatie af te ronden. Aansluitend wordt ook de mogelijkheid geboden de kopstudie van het andere traject te volgen, zodat beide registraties behaald kunnen worden. Voorwaarde voor de gecombineerde opleiding is dat de werkplek vanaf de start van de opleiding voldoet aan de gestelde eisen van beide opleidingen.

In het profiel van de opleiding in Amsterdam staan de werkvelden en de werkveld-specifieke invulling van de verschillende theorieën en modellen centraal. In tegenstelling tot de opleiding in Leiden gaat het in Amsterdam niet om een combinatie met de GZ-opleiding.

Beide opleidingen betreffen een tweejarig traject waarbij deelnemers een geschikte werk-(ervarings)plek moeten hebben en één dag per week scholing volgen. (In Leiden is deze opleidingsdag op dinsdag, in Amsterdam op woensdag.)

Daarnaast maakt supervisie deel uit van het opleidingstraject. Deze supervisie vindt geïntegreerd met en gekoppeld aan de opleiding plaats.